Værkstedet og Johnny Jensen i Holeby

Folder

Johnny Jensen

Johnny Jensen

Værkstedet i Holeby og Johnny

Min store interesse for biler i drengeårene førte mig til en læreplads hos Jørgen Olsen her i Holeby, et mindre værksted hvor der blev udført reparationer på praktisk talt "alt hvad der kunne komme til at køre".

Min læretid, der foregik i årene fra 1976 til 1980, gav mig derfor en god ballast i form af et bredt kendskab til alle køretøjer - noget som er kommet mig til gavn i mit videre virke i autobranchen.

Efter min læretid arbejdede jeg udenfor branchen i ½ år på Nakskov Skibsværft hvorefter det var tid til at "tjene fædrelandet" som soldat.

Hjemvendt fra soldat blev jeg ansat som pladesmed på FORD i Maribo. Herefter en kort ansættelse hos NISSAN Forhandleren i Rødby ( i øvrigt sammen med min nuværende medarbejder, Stig Kranker ) gik turen atter til en FORD Forhandler. Hos FORD I Nykøbing F. blev jeg ansat som værkfører og havde ansvaret for pladeafdelingen.

I sidste halvdel af 80'erne blev der i Holeby åbnet et nybygget værksted her på min nuværende adresse, Birkholm Biler. Jeg ønskede igen at være i Holeby - området og blev ansat på Birkholm Biler.

Den daværende ejer gik dog beklageligvis konkurs i 1994 og efter modne overvejelser overtog jeg firmaet. Firmaet glev genåbnet under sit nuværende navn, Værkstedet - et stort spring, ja, men en naturlig følge når man er glad for at servicere bilejere i det lokalområde jeg kender - måske bedre end nogen anden.

Årene går, udviklingen indenfor autobranchen står absolut ikke stille - det er en udfordring jeg har taget op og jeg føler jeg har udviklet Værkstedet til at være en virksomhed hvor også du kan lide at på din bil serviceret.

Velkommen til Værkstedet på Brygger Nielsens Vej 2 i Holeby.